Viện kiểm sát quân sự thực hiện khâu đột phá trong kiểm sát thi hành án

29/12/2023 21:00
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Sự khoan hồng của pháp luật

Viện kiểm sát quân sự phối hợp với hệ thống các cơ quan tư pháp và các đơn vị liên quan phòng, chống tội phạm có hiệu quả; xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm hình sự và vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp. Năm 2023, Viện kiểm sát quân sự đã thực hiện công tác đột phá "Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án