Sự khoan hồng của pháp luật

24/12/2023 16:05
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma túy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kháng nghị đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt vì xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm chưa áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.