Viện kiểm sát nhân dân tăng cường kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm

01/12/2023 11:34
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Chuyện phía sau quyết định hoãn chấp hành án phạt tù trái pháp luật

Kiến nghị là quyền năng pháp lý của Viện kiểm sát, được quy định trong Hiến pháp, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ này nhằm phát hiện những vi phạm trong hoạt động tư pháp, của các cơ quan hữu quan khác trong công tác quản lý nhà nước. Việc ban hành các kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật khẳng định vai trò và vị thế của Ngành Kiểm sát nhân dân.