Chuyện phía sau quyết định hoãn chấp hành án phạt tù trái pháp luật

26/11/2023 11:28
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Theo quy định tại Điều 67, Bộ luật Hình sự thì một trong những đối tượng được hoãn chấp hành hình phạt tù là người mắc bệnh nặng. Đây là một chế định thể hiện tính nhân đạo sâu sắc trong pháp luật hình sự của nước ta. Tuy nhiên, trong thực tế, đã có không ít trường hợp lợi dụng chính sách này tìm cách hợp thức hóa hồ sơ để trốn tránh nghĩa vụ chấp hành án. Trong quá trình thực hiện chức năng kiểm sát việc thi hành án phạt tù, VKSND các cấp đã phát hiện nhiều trường hợp