Viện kiểm sát nhân dân đẩy mạnh chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp

26/05/2023 09:24
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Viện kiểm sát quân sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, ngành Kiểm sát nhân dân đã ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhằm xây dựng hệ thống tư pháp liêm chính, nghiêm minh.