Viện kiểm sát quân sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

08/05/2023 16:38
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Đấu trí "vạch mặt" ông trùm đường dây vận chuyển ma túy

Các Viện kiểm sát quân sự thuộc hệ thống Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động động tư pháp trong Quân đội. Thời gian gần đây, VKS quân sự các cấp để lại dấu ấn đậm nét trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử tại các vụ án lớn, được dư luận xã hội quan tâm, những vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo.