Viện kiểm sát kháng nghị hủy 8 Quyết định chưa có điều kiện thi hành án trái pháp luật

23/07/2023 12:57
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Quá trình kiểm sát việc thi hành án dân sự trong một vụ việc tại huyện Tuy An, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đã phát hiện nhiều vi phạm trong quá trình xác minh điều kiện thi hành án của Chấp hành viên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án. Trước tình hình đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành kháng nghị, yêu cầu Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên hủy 08 Quyết định chưa có điều kiện thi hành án trái pháp luật này.