Viện kiểm sát kháng nghị giảm hình phạt cho bị cáo theo quy định

01/10/2023 11:46
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Án sơ thẩm xác định sai mức độ thiệt hại và phạm vi bồi thường, Viện kiểm sát kháng nghị

Trong qua trình kiểm sát giải quyết vụ án Cướp giật tài sản xảy ra tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng, nhận thấy Tòa sơ thẩm và phúc thẩm chỉ căn cứ vào lời khai của bị hại để áp dụng thêm tình tiết định khung tăng nặng là không đủ cơ sở pháp lý, gây bất lợi cho bị cáo, cho nên VKSND thành phố Hải Phòng đã báo cáo VKSND cấp cao tại Hà Nội kháng nghị Giám đốc thẩm sửa bản án phúc thẩm theo hướng không áp dụng tình tiết định khung tăng nặng đối với bị cáo.