Án sơ thẩm xác định sai mức độ thiệt hại và phạm vi bồi thường, Viện kiểm sát kháng nghị

17/09/2023 14:23
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhờ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Trong vụ án Tranh chấp kiện đòi ngõ đi chung và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, VKSND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng nhận thấy bản án sơ thẩm có thiếu sót, sai phạm trong việc đánh giá chứng cứ, xác định sai mức độ thiệt hại quyền sử dụng đối với phần ngõ đi chung, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn. Do vậy, Viện trưởng VKSND quận Ngô Quyền đã ban hành kháng nghị phúc thẩm đề nghị sửa bản án sơ thẩm...