Thi hành án được nhờ quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát

29/05/2022 11:02
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Việc đưa đầy đủ người có nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết đúng vụ án dân sự, tuy nhiên việc đưa thiếu người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng là một trong những lỗi tòa án cấp sơ thẩm thường mắc phải khi giải quyết các vụ án dân sự dẫn đến phải kháng nghị, hủy án đề giải quyết lại. Quyết định kháng nghị của Viện kiếm sát không chỉ giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự mà còn góp phần bảo đảm cho pháp luật