Tăng cường phối hợp xử lý tội phạm xâm phạm động vật hoang dã

16/06/2024 10:56
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Theo nghiên cứu của các tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế, buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp đang xếp thứ 4 về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, sau buôn bán ma tuý, buôn bán vũ khí và buôn bán người. Đây cũng là loại tội phạm có liên quan và liên kết mật thiết tới các hình thức tội phạm tinh vi khác gồm: rửa tiền, trốn thuế, tham nhũng. Thực trạng buôn bán động vật hoang dã đã và đang khiến nhiều loài động vật “sách đỏ” đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng...