Nữ Viện trưởng nơi miền sơn cước

15/10/2023 12:29
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Kháng nghị để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người khởi kiện

Đặc thù công việc của ngành Kiểm sát đòi hỏi mỗi cán bộ, kiểm sát viên phải thường xuyên phải đối mặt với các loại tội phạm, với nhiều nỗi vất vả, gian khổ, hiểm nguy. Công việc ấy tưởng chừng như không mấy phù hợp với phụ nữ. Thế nhưng, số lượng cán bộ nữ công tác trong ngành Kiểm sát hiện chiếm tỉ lệ 48,5% biên chế của toàn ngành. Các chị có mặt ở tất cả các lĩnh vực công tác, cả trong những lĩnh vực cam go, khó khăn, nguy hiểm nhất trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm.