Ngành Kiểm sát nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

30/06/2023 12:12
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Viện kiểm sát kháng nghị tăng hình phạt đối tượng tái phạm nguy hiểm

Ngành Kiểm sát nhân dân đã chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố; kiểm sát hoạt động tư pháp trong các vụ án vi phạm về đấu thầu, để đấu tranh đến cùng với các hành vi phạm tội, làm rõ, phân hoá vai trò của từng nhóm đối tượng, thu hồi triệt để tài sản thiệt hại.