Nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

01/09/2023 09:41
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Kháng nghị bản án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Kiểm sát thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án là một hoạt động kiểm sát tư pháp, đã được Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8), Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát hiện, kháng nghị, kiến nghị đối với nhiều trường hợp lợi dụng việc bắt buộc chữa bệnh để bỏ trốn, tiếp tục phạm tội.