Kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát kết luận định giá tài sản

31/05/2024 14:52
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Viện kiểm sát Thủ đô với nhiều giải pháp kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của công an cấp xã

Thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, ngành Kiểm sát đã phối hợp với các cơ quan tư pháp kiểm sát chặt chẽ việc giám định, định giá tài sản nhằm điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đồng thời, thu hồi tối đa tài sản Nhà nước bị thất thoát trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ.