Kháng nghị tăng hình phạt đối tượng có nhân thân xấu

28/01/2024 15:59
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kháng nghị phúc thẩm vì nhận thấy sai sót của cấp sơ thẩm trong quá trình đánh giá về tiền án của bị cáo.