Kháng nghị bản án phúc thẩm tại Long An

23/04/2023 11:11
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Trong vụ án có đồng phạm pháp luật đã có sự phân hóa tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với kẻ chủ mưu cầm đầu.Tuy nhiên, trong thực tiễn việc xử lý các đối tượng này có trường hợp còn chưa đảm bảo tính thống nhất, Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị nhằm đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh khi áp dụng pháp luật. Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An trong vụ án lưu hành tiền giả xảy ra tại huyện cả nước là một trong số đó.