Hoạt động xã hội từ thiện của ngành Kiểm sát nhân dân - Lan toả yêu thương

27/01/2023 15:02
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát

Cùng với nỗ lực hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, ngành Kiểm sát nhân dân còn tích cực chung tay cùng các cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động xã hội từ thiện. Việc làm này đã góp phần chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thiết thực, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.