Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

19/02/2024 09:12
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Năm 2023, theo các quy định mới của pháp luật, khối lượng công việc của ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng gia tăng. Nhiều Nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác tổ chức cán bộ mới được ban hành...