Con chưa thành niên gây thiệt hại, cha mẹ có trách nhiệm bồi thường

28/05/2023 17:38
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Cha mẹ là những người có trách nhiệm hàng đầu trong việc nuôi dạy con cái, nhất là khi con trong độ tuổi chưa thành niên. Để gắn trách nhiệm của cha mẹ, đồng thời bảo đảm tính khả khi trong việc thực hiện bồi thường thiệt hại do người chưa đủ 18 tuổi gây ra, Bộ luật dân sự năm 2015 đã quy định về trách nhiệm bồi thường của cha mẹ trong trường hợp này. Tuy nhiên, trong thực tiễn, có nhiều trường hợp quy định này vẫn còn bị “bỏ quên”. Kháng nghị của VKSND tỉnh Long An về phần trách nhiệm bồi thư