Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân số 5 năm 2022 trên kênh Vnews

26/05/2022 20:44
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân số 4 năm 2022 trên kênh Vnews

(BVPL)- Nội dung Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân số 05 năm 2022 bao gồm: điểm tin nổi bật của ngành Kiểm sát nhân dân trong tháng 5/2022 và nội dung chính phản ánh về chủ đề: Ngành Kiểm sát nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý các vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao.