Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân số 4 năm 2022 trên kênh Vnews

29/04/2022 11:11
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân số 2, năm 2022 trên kênh Vnews

(BVPL) - Nội dung của Chương trình bao gồm điểm tin nổi bật của ngành Kiểm sát nhân dân trong tháng 4/2022 và nội dung chính phản ánh về chủ đề: “Ngành Kiểm sát nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại”.