Chưa phân hoá rõ vai trò của kẻ chủ mưu, Viện kiểm sát kháng nghị

16/07/2023 19:06
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Trong vụ án có đồng phạm, việc phân hóa vai trò từng đối tượng của các Cơ quan tiến hành tố tụng trong nhiều trường hợp vẫn còn chưa chính xác, dẫn đến Viện kiểm sát phải kháng nghị bản án để bảo đảm việc xét xử đúng pháp luật, công bằng, nghiêm minh. Câu chuyện trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang mà Truyền hình Kiểm sát chuyển tới quý vị và các bạn sau đây là một ví dụ. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt người giữ vai trò chín