Chủ động phát hiện, đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực tư pháp

29/03/2024 10:49
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Để làm tốt công tác khởi tố, điều tra các vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để đấu tranh với loại tội phạm này.