Chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm - nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của ngành Kiểm sát

28/07/2023 13:23
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Ngành Kiểm sát nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao luôn chỉ đạo toàn ngành Kiểm sát tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao. Trong đó, xác định chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu.