Chây ì thi hành án dân sự bị xử lý hình sự

24/03/2024 10:46
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 106 quy định: “Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành.” Thế nhưng trong thực tế, có không ít trường hợp, người dân do thiếu hiểu biết, hoặc do thái độ chống đối, thách thức pháp luật mà không chấp hành bản án đã có hiệu lực pháp luật. Hậu quả là họ đã bị xử lý hình sự về tội Không chấp hành án...