Chấp hành viên "quên" xác minh điều kiện thi hành án, Viện Kiểm sát kháng nghị

23/06/2024 20:06
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Giải mã những vụ trọng án liên quan đến ma chài

Xác minh tài sản, điều kiện thi hành án, áp dụng các biện pháp bảo đảm, nhằm ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án… là nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên được quy định tại Luật Thi hành án dân sự. Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc thi hành án kéo dài có nguyên nhân do Chấp hành viên chưa thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong xác minh tài sản, điều kiện thi hành án.