Bảo vệ quyền lợi cho chủ nhân thực sự

25/12/2022 15:01
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Hội đàm và ký kết Hiệp định Tương trợ tư pháp hình sự giữa hai nước Việt Nam - Uzbekistan

Trong quá trình kiểm sát giải quyết vụ án dân sự tại địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, bằng sự công tâm, bản lĩnh, VKSND 2 cấp tỉnh Hậu Giang đã bảo vệ thành công quan điểm giải quyết vụ án dân sự, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho đương sự và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.