Bản án nghiêm minh dành cho các bị cáo được trả tự do ngay tại phiên toà

14/05/2023 12:10
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Viện kiểm sát quân sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Trong vụ án Đồng Thị Vân và các đồng phạm phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” với số lượng 11.000 bao thuốc lá xảy ra trên địa bàn huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã quyết định hình phạt chính đối với các bị cáo là hình phạt tiền. Nhận thấy hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, việc tuyên hình phạt tiền là không phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo đã gây ra, chưa đảm bảo mục đích hình phạt và làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong việc trừng trị, phòng n