Ai là người được quyền sử dụng đất?

17/12/2023 14:12
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở tỉnh Hà Tĩnh, bản án sơ thẩm tuyên về phần trách nhiệm dân sự không có căn cứ, trái với quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm theo hướng buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại và thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho bị hại, giao GCNQSDĐ cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Kháng nghị này đã đ