Kết luận Kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

23/08/2019 20:49

Điểm tin - sự kiện nóng trên Báo Bảo vệ pháp luật tuần qua

Kết luận Kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, vừa được ban hành ngày 15/8/2019. Nguồn: Vnews