Hơn 70 quốc gia cam kết giảm lãng phí thực phẩm

10/11/2019 16:51

Chưa kiểm soát được đội ngũ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ

Ngày 9/11, hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới đã cam kết hành động tích cực hơn nữa nhằm cắt giảm tình trạng lãng phí thực phẩm thông qua việc cải thiện hệ thống làm lạnh và bảo quản thực phẩm. Nguồn: Vnews

Advertisement