Hội nghị Trung ương 10 khóa XII bàn nhiều vấn đề quan trọng

16/05/2019 14:28

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị

Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dự kiến họp trong 3 ngày để bàn thảo, cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước. Nguồn: VTV