Hội nghị Liên ngành Tư pháp TP Hà Nội về công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và quản lý, giải quyết vụ việc tạm đình chỉ

11/08/2022 18:04
Multimedia

Ngày 10/8/2022, liên ngành Tư pháp TP Hà Nội tổ chức Hội nghị về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác quản lý, giải quyết vụ việc tạm đình chỉ trên địa bàn. Đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội tham dự và chủ trì Hội nghị;