Hiệu quả ban đầu của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân

17/10/2021 11:14

Xây dựng phòng ghi âm, ghi hình có âm thanh đầu tiên của ngành Kiểm sát Thủ đô

(BVPL) - Trong những năm gần đây, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, ngành Kiểm sát nhân dân đã từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Advertisement