Hai người nhiễm COVID-19 ở Ninh Thuận ra viện

01/04/2020 20:56

Xuất viện 27 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại BV Nhiệt đới Trung ương

Hai người bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị cách ly và cho kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp 3 lần với COVID-19.