Hà Nội yêu cầu ngành y tế "Báo động đỏ" phòng dịch COVID-19

05/12/2020 15:29
Lãnh đạo chính quyền Thủ đô yêu cầu ngành y tế thực hiện chế độ "báo động đỏ", sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. (Theo VTV24)

Advertisement