Gấp rút xử lý dầu lẫn trong nước sông Đà

20/10/2019 07:59

Nước sạch miễn phí như muối bỏ bể

Từ trưa 17/10, Trung tâm Ứng phó Sự cố Môi trường Việt Nam đã huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị vật tư chuyên dụng tới hiện trường xảy ra sự cố dầu lẫn trong nước tại đầu nguồn sông Đà và triển khai các hoạt động xử lý ô nhiễm. Đến thời điểm nay, về cơ bản, nguồn nước đã tạm an toàn. Nguồn: Vnews