Nước sạch miễn phí như muối bỏ bể

17/10/2019 00:18

Chưa có câu trả lời thỏa đáng về chất lượng nước

Từ ngày 15/10, Công ty nước sạch Hà Nội sử dụng tối đa các phương tiện cấp nước bằng xe téc để hỗ trợ cấp nước hoàn toàn miễn phí, thời gian 24/24h, cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố ô nhiễm nước sông Đà. Tuy nhiên, lượng nước này như muối bỏ bể. Nguồn: Vnews

Advertisement