Dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Chuẩn bị công phu, bài bản, chất lượng

25/01/2021 17:37

Chống tham nhũng - dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XII

Văn kiện Đại hội XIII là sự kế thừa những kết quả đạt được trước đó, đồng thời phát triển phù hợp với những yêu cầu thực tiễn đặt ra, tạo đột phá cho giai đoạn phát triển mới. Nguồn: TTXVN

Advertisement