Đề xuất thu phí cách ly – Cùng chung tay chia sẻ gánh nặng

09/04/2020 12:05

Gần 1.000 người về nhà khi hoàn thành cách ly

Nhằm ngăn chặn các nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng, nhiều người đã phải thực hiện cách ly theo quy định. Do đó, số lượng người thuộc diện cách ly đã gia tăng đột biến. Để bảo đảm cho việc cách ly, ngân sách Nhà nước và các địa phương đã phải sử dụng đến một nguồn kinh phí tài chính không hề nhỏ. Nhiều người mong muốn được đóng góp một phần (hoặc toàn bộ) chi phí cách ly như một sự chia sẻ một phần tài chính trong tình hình hiện nay. Nguồn: Vnews

Advertisement