Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, "không nghỉ", "không ngừng"

01/07/2022 05:49
Multimedia

Sáng nay (30/6), Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới hơn 4.000 điểm cầu ở Trung ương và địa phương với hơn 80.500 đại biểu tham dự.