Đại hội Đoàn Thanh niên Viện cấp cao 1 lần thứ II nhiệm kỳ 2022 - 2027

19/05/2022 11:29
Media

Ngày 18/5, Đoàn Thanh niên VKSND cấp cao tại Hà Nội (Viện cấp cao 1) tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ II nhiệm kỳ 2022 - 2027