Đại hội Đảng XIII mang nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng

25/01/2021 14:00

Chống tham nhũng - dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nhiều điểm đặc biệt nên các đại biểu dự đại hội đều rất phấn khởi, tự hào và đặt nhiều kỳ vọng lớn. Nguồn: Vnews

Advertisement