Chuyên gia Nhật Bản tắm bằng nước sông Tô Lịch đã qua xử lý

12/08/2019 06:57

Nước sông Tô Lịch đen trở lại, xuất hiện cá chết

Chuyên gia Nhật Bản đã quyết định tắm bằng nước sông Tô Lịch (Hà Nội) được xử lý bằng công nghệ Nano - Bioreactor.