Chương trình Truyền hình KSND số 7 năm 2022 trên kênh Vnews: Những đột phá trong công tác tổ chức cán bộ của ngành Kiểm sát nhân dân

28/07/2022 22:07
Multimedia

Ngành Kiểm sát xác định công tác tổ chức cán bộ là công tác quan trọng hàng đầu, là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong cả nhiệm kỳ 2020-2025. Do vậy, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đột phá trong công tác tổ chức cán bộ.