Chiến sĩ quân đội 'chăm' người cách ly

25/04/2020 17:02

Đề xuất thu phí cách ly – Cùng chung tay chia sẻ gánh nặng

Các chiến sĩ trường Quân sự Quân khu 7 tiếp nhận từng yêu cầu của người cách ly từ bữa ăn đến đồ thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày để phục vụ, đáp ứng.