Chặt hạ cây phượng đồng loạt là cực đoan

05/06/2020 16:13

Cây phượng bật gốc, đè học sinh trong 5 giây

Một học sinh ở TP.HCM tử vong do cây Phượng bật gốc đè trúng ngày 26/5, liên tiếp sau đó, một loạt cây phượng tại Đắk Lắk, Bình Dương, Đồng Nai… cũng gãy đổ. Lo lắng về sự an toàn của học sinh , nhiều trường đã đốn hạ cây phượng hoặc chặt cây xanh một cách cực đoan. Nguồn: Vnews