Cần thời gian chuyển tiếp trước khi bỏ sổ hộ khẩu

22/10/2020 09:27
Việc chuyển đổi số phương thức quản lý cư trú công dân được cho là cần thiết. Tuy nhiên nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần có thời gian chuyển tiếp trước khi bỏ sổ hộ khẩu. (Theo Vnews)

Advertisement