Các mốc thời gian quan trọng về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND năm 2021

16/04/2021 09:56

Một nhiệm kỳ Quốc hội nhiều dấu ấn sâu đậm, khó quên

Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đưa ra các mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử này. Nguồn: Vnews

Advertisement